Factory Tour

CNC obrada

Obrada numeričke kontrole odnosi se na obradu pomoću alata za obradu numeričke kontrole.Alatne mašine kojima se upravlja CNC indeksom programiraju se i kontrolišu CNC obradni jezici, obično G kodovi.Jezik G koda za CNC obradu govori dekartovske koordinate položaja alata za obradu CNC alatne mašine i kontroliše brzinu pomaka i brzinu vretena alata, kao i menjač alata, rashladnu tečnost i druge funkcije.U poređenju sa ručnom obradom, CNC obrada ima velike prednosti.Na primjer, dijelovi proizvedeni CNC obradom su vrlo precizni i ponovljivi;CNC obrada može proizvesti dijelove složenih oblika koji se ne mogu završiti ručnom obradom.Tehnologija obrade numeričkom kontrolom sada je naširoko promovirana.Većina radionica za mašinsku obradu ima mogućnosti CNC obrade.Najčešći načini CNC obrade u tipičnim radionicama za obradu su CNC glodanje, CNC strug i CNC EDM rezanje žice (električno pražnjenje žice).

Alati za CNC glodanje nazivaju se CNC glodalice ili CNC obradni centri.Strug koji izvodi numeričku kontrolu tokarske obrade naziva se numerički upravljački tokarski centar.CNC obradni G kod se može programirati ručno, ali obično obradna radionica koristi CAM (računarski potpomognutu proizvodnju) softver za automatsko čitanje CAD (računarski potpomognutog dizajna) datoteka i generiranje programa G koda za kontrolu CNC alatnih mašina